KPMG Eesti juhtimisajakiri FOORUM 2021/2022

Page 35

Kuidas ennast kaitsta? • Panustage infoturbesse ja küberkaitsesse. • Mõelge läbi, kas mõni kontrollimudel või -süsteem oleks pärast toimunud ümberkorraldusi vaja ümber korraldada või lisada. • Vaadake üle, kas teil on (eriti rahaga seotud) tegevusi, kus teie ettevõttes ei toimi kohustuste lahusus ja nelja silma printsiip (tehingut/toimingut ei tohiks teha otsast lõpuni vaid üks inimene). Näiteks maksete sisestamine ja kinnitamine võiks olla eraldatud ja omanikel või nende esindajatel peaks olema võimalus pangaarve(te)l toimuvat pidevalt näha. • Ärge jätke reageerimata ühelegi probleemile või vihjele, mis viitab pettusele. • Viimaks ehk kõige tähtsam: looge selline organisatsioonikultuur, kus ei ole aktsepteeritud petmine või „naha üle kõrvade tõmbamine”. Ja mõttena omanikele – miks mitte hinnata ettevõtte juhtkonda muu hulgas ka eetilise käitumise osas!

| Ettevõtte juhi väljakutsed — äri kasv ja jätkusuutlikkus |

34