KPMG Eesti juhtimisajakiri FOORUM 2021/2022

Page 40

Kui inimesed li kusid kodukontoritesse, olid nad kõik tegelikult läbi oma ettevõtte võrgu ka sihtmärgid küberkurjategijatele. Miks nii? Samal põhjusel, et IT sisemine funktsioon ei jõudnud kogu seda li kumist korralikult läbi mõelda. See toimus nii era- kui ka avalikus sektoris.

39

| Kes digitaliseerimisega hiljaks jääb, see ärist ilma jääb |


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.