KPMG Eesti juhtimisajakiri FOORUM 2021/2022

Page 42

Kiirete muutuste jooksul ei jõutud riske korralikult läbi mõelda

meid äritegevuse huvides ära kasutada on alla keskmise.

Tippjuhid on pidanud kõige suuremaks riskikohaks juba viimased kolm aastat just küberkuritegevusega seotud ohtu, mis võimendus nüüd COVID-19 tõttu veelgi. See tõsiasi tuli väga selgelt välja ka praegusest IT-juhtide uuringust. Näiteks veebipoe ülesehitamisel jäeti tihtilugu tagauksed lahti. See aga tähendab, et ohus ei olnud mitte ainult kliendiinfo, vaid ka ettevõtte enda andmed ja IT. Eestiski võis näha mõne kuu jooksul väga suurt e-poodide arvu kasvu, mille juures turvalisusega seotud aspekte ei jõutud tihti läbi käia. Teine risk, mis kaasnes kiiresti langetatud otsuste ja muudatustega, puudutas kodukontorisse kolimist.

Toiger selgitab, milles see väljendub: „Praegu teevad ettevõtetes inimesed ikkagi suurel hulgal rutiinset tööd, mida oleks võimalik äriprotsesse automatiseerides vähendada. See on aga suuresti seotud just andmete efektiivsema kasutamisega. Mis on lahendus? Rutiinid tuleb automaatsemaks muuta. Nii nagu tööstuses asendatakse rutiinsed protsessid ja tegevused robotite ning automaatikaga, saab seda teha ka kontoris.”

Praegu teevad ettevõtetes inimesed ikkagi suurel hulgal rutiinset tööd, mida oleks võimalik äriprotsesse automatiseerides vähendada.

Mis on selle tehnoloogilise hüppe märgid? Sektorid, mis enne e-kaubandust ei soosinud, võtsid selle nüüd omaks. Kodukontorite võimekus kasvas, tihtipeale ehitati need lausa üleöö üles. Võimaldatakse mitmesuguseid ligipääse ja paindlikku töövormi – see kõik on IT-infrastruktuuri ja arenduse teene.

Midagi rõõmustavat ka – tehnoloogiline hüpe Toigeri sõnul on koroonakriisil olnud siiski teatud mõttes ka positiivne mõju – nimelt on viimase kuue kuuga saavutatud paljudes sektorites selline tehnoloogiline hüpe, mis oleks võtnud neli-viis aastat.

Teatud juhtudel peabki innovatsiooni peale suruma. 20. sajandi algul, kui toimus industrialiseerimine, vaieldi tegelikult ju sellelegi vastu… Ent argument, et tehnoloogia võtab töökohad ära, ei pea paika – inimesed saavad rutiinse töö asemel tegeleda sisuliste tegevustega ja automatiseerimisega tekib uusi töökohti hoopis juurde. Aga inimlikult, intuitiivselt sõdime me selle vastu.

Kuna koroonapandeemia sundis ettevõtteid oma tegevust väga kiiresti muutma, siis tuli otsuseid sageli langetada ülimalt lühikese ajaga. „Sektoris, kus oli väga kiire kasv, tehti ka otsuseid käigu pealt ja tihtipeale kaasnevatele riskidele korralikult mõtlemata, sõnab Toiger. „Kui inimesed liikusid kodukontoritesse, olid nad kõik tegelikult läbi oma ettevõtte võrgu ka sihtmärgid küberkurjategijatele. Miks nii? Samal põhjusel, et IT sisemine funktsioon ei jõudnud kogu seda liikumist korralikult läbi mõelda. See toimus nii era- kui ka avalikus sektoris. Riik nuputab tänaseni, kas me oleme ikka piisavalt kaitstud virtuaalseid suhtluskeskkondi kasutades.” Andmete kasutamises on endiselt suuri puudujääke Lisaks ettevõtete IT-funktsioonide paindlikkusele ja IT-ga seotud riskidele tuli uuringust välja, et paljudes ettevõtetes on endiselt vajakajäämisi üldises andmete kasutamises. Seda näitab ka KPMG kohapealne kogemus – ettevõtete võimekus and-

41

| Kes digitaliseerimisega hiljaks jääb, see ärist ilma jääb |