KPMG Eesti juhtimisajakiri FOORUM 2021/2022

Page 59

Tänavu 1. juulist jõustunud muudatused e-kaubanduse maksustamisel viivad lähemale Euroopa Liidu ühtsele digitaalsele turule ülemineku strateegilisele eesmärgile, mille kohaselt käibemaksu tarbimiselt tuleb maksta riigis, kus lõpptarbimine toimub. Loodetavasti vähenevad muudatuste jõustumise järel ka pettused ning äritegevuse keskkond on ettevõtjatele soodsam ja konkurentsivõimelisem. Muudatustest räägib lähemalt KPMG Baltics maksuvaldkonna nõustaja Merike Oja.

Kaupleja peaks eelkõige mõistma, kelle maksukohustusi need muudatused mõjutavad. Kas käibemaksu maksab müüja, kelle valduses on kaubad, või edasimüüja või saab kaubalt käibemaksu tasumise kohustuse jätta ostjale. Maksustamine sõltub tehingu iseloomust, kauba asukohast müügihetkel ja kokkulepetest. Müügitingimusi võib mõjutada seegi, kas müük toimub oma e-poe, müügiplatvormi või mõne muu müügikanali kaudu. Kõik 1. juulist jõustunud muudatused puudutavad üksnes müüki teises liikmesriikides asuvale lõpptarbijale. Euroopas asuva kauba müük ja OSSi erikord Müüja võib valida, kas ta soovib uut käibemaksuga maksustamise erikorda kasutama hakata. Kui soovib, siis saab ta vastava avalduse esitada oma asukohariigis. Igal Euroopa ettevõtjal saab olla üks OSSi käibemaksunumber. Süsteemiga liitumise järel tuleb uut maksustamise erikorda rakendada kõigil erikorra tingimustele vastavate müükide puhul. Näiteks on uue korra alusel Eestis deklareerimisele kuuluva müügiga tegemist nii sellisel juhul, kui kaup saadetakse välja Saksamaa laost Prantsusmaal asuvale lõpptarbijale, kui ka siis, kui kaup saadetakse Prantsusmaale Eesti laost.

Merike Oja KPMG Balticsi maksuvaldkonna nõustaja

OSSi (one-stop-shop) maksustamise erikord annab müüjale võimaluse ühe riigi kaudu, s.o enda asukohariigis, tasuda käibemaksu kauba müügilt teistes li kmesriikides asuvatele lõpptarbijatele (B2C), kui müügitehinguga kaasneb kauba toimetamine ühest li kmesriigist teise müüja poolt, tema eest või tema kaudsel sekkumisel.

| Kes digitaliseerimisega hiljaks jääb, see ärist ilma jääb |

58