KPMG Eesti juhtimisajakiri FOORUM 2021/2022

Page 61

ELi lõpptarbija müükide kohta esitatakse maksudeklaratsioon ainult asukohariigis. Lõppkliendi asukohta esitatakse info käibedeklaratsioonil, kus tuleb näidata, millistes riikides asuvatele lõpptarbijatele ja millises mahus kaupu eelmisel kvartalil müüdi. Kaupleja vajab seega infot kliendi paiknemise kohta juba enne müügitehingu kinnitamist, sest ostja asukohariik määrab müügitehingule kohalduva käibemaksumäära. Samuti on juba müügitehingu kinnitamise ajal vaja infot selle kohta, kas tegemist on B2C- või B2B-kliendiga, sest see määrab, kas tegemist on OSSi erikorra müügiga või mitte. Sammud erikorrale üleminekuks •

Esita avaldus selle rakendamiseks.

Mõtle läbi, kas vajad registreeringut ainult B2C-kaubatehingute maksustamiseks või osutad ka B2C-teenuseid.

Esita avaldus käibemaksu registreeringu lõpetamiseks nendes riikides, kus selline vajadus tekkis seoses seni kehtinud kaugmüügi piirmäärade ületamisega (senised piirmäärad 35 000 ja 100 000 eurot on 1. juulist kehtetud).

Vaata üle, kas veebipoes vm müügikanalites kuvatavad müügihinnad arvestavad ostja asukohta ja maksumäärade erinevusi liikmesriikides.

OSS erikorda ei saa rakendada kauba müügil teisele ettevõtjale (B2B), st kliendile, kes esitab oma käibemaksunumbri teises liikmesriigis, ning kui kaup võõrandatakse lõpptarbijale samas liikmesriigis.

| Kes digitaliseerimisega hiljaks jääb, see ärist ilma jääb |

60