KPMG Eesti juhtimisajakiri FOORUM 2021/2022

Page 62

IOSSi (import-one-stop-shop) maksustamise erikord on impordikäibemaksu kogumise kord kuni 150-eurose väärtusega kaupadelt, mis imporditakse kolmandatest riikidest otse lõpptarbijale (B2C) koos kauba toimetamisega ostjani müüja poolt, tema eest või tema kaudsel sekkumisel. Kolmandatest riikidest imporditud kauba müük ja IOSSi erikord

IOSSi erikord annab kolmandatest riikidest kaupa importivale müüjale võimaluse:

Alates 1. juulist on sõltumata kauba väärtusest kolmandatest riikidest (nt Hiinast, Ühendkuningriigist või USAst) imporditav kaup käibemaksuga maksustatav. Kaup väärtusega kuni 150 eurot maksustatakse piiril ainult käibemaksuga, senine kuni 22-eurone maksuvabastus kauba importimisel enam ei kehti. Kauba importimisel, mille väärtus on suurem kui 150 eurot, on vaja lisaks käibemaksule tasuda veel tollimaks. Viimasel juhul IOSSi erikorda ei saa kasutada.

müüa kaupa hinnaga, millesse on importimisel tasumisele kuuluvad maksud sisse arvestatud, nii et ostja ei pea kauba kättesaamisel täiendavat tasu maksma;

nihutada kuni 150 euro väärtuses kauba importimisel käibemaksu tasumine kauba importimise momendilt müügihetkele;

tasuda impordikäibemaks oma koduriigis, esitades selle kohta IOSSi deklaratsiooni müügile järgneva kuu lõpus ja seda sõltumata sellest, millisesse ELi riiki kaubad transporditi;

jätta maksuametitele vastutus maksusummade laialikandmise eest tarbija asukohariigile;

vähendada kauba impordi formaalsustega seotud nõudeid ja ajakulu kauba jõudmisel ostjani, sest IOSSi number saatelehel tagab kiirema tollivormistuse;

valida paindlikumalt liikmesriike, mille kaudu kaup imporditakse.

Ka IOSSi erikorra rakendamine on müüjale vabatahtlik ja selle rakendamiseks saab avalduse esitada asukohariigis (koduriigis). Igal Euroopa ettevõtjal saab olla üks IOSSi käibemaksunumber. Kui kasutatakse müüja IOSSi numbrit kauba importimisel, peab müüja maksma impordikäibemaksu.

61

| Kes digitaliseerimisega hiljaks jääb, see ärist ilma jääb |