KPMG Eesti juhtimisajakiri FOORUM 2021/2022

Page 70

EstVCA ja KPMG asusid hiljuti koostööd tegema. Mida see endast täpsemalt kujutab?

Kadri:

Kadri Lindpere EstVCA tegevjuht

Dmitri Ševoldajev KPMG Balticsi tehingutenõustamise valdkonnajuht

Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon (EstVCA) on katusorganisatsioon, mille enam kui 50 liikme seas on lisaks era- ja riskikapitalifondidele ka valdkonna tugiteenuste pakkujad ja muud kasvuettevõtete ökosüsteemis osalejad. Meie peaeesmärk on arendada Eesti era- ja riskikapitali turgu nii, et siinsed fondid kasvaksid, neid tuleks juurde ning välisinvestorid oleksid kursis meie digiriigi ja fondimaastiku võimalustega. See on mitmekülgne ja põnev ülesanne ning mul on väga hea meel, et KMPG on üks neist, kes aktiivselt kaasa mõtleb ja tegutseb.

Karin: Umbes aasta tagasi hakkas KPMGs kujunema valdkondade

ja ärisuundade ülene tuumikrühm, kes keskendub teadlikult ja strateegiliselt kasvuettevõtetele. Nõustamisteenuste ja advokaadibüroo sünergias on meie fookus tulevikutehnoloogia ja iduettevõtted – soovime saada selle kiiresti kasvava ökosüsteemi osaks. Tuumikmeeskonna ülesandeks ongi välja mõelda, kuidas me saame sellesse panustada, otsides ja pakkudes seda, mida Eestis veel ei ole. Oleme selleks moodustanud KPMG Soome ja Skandinaavia võrgustikuga töörühmi, kes suudaksid toetada ettevõtete, idude ja investorite koostööd kogu Põhjamaade regioonis. Aitame kasvuettevõtteid oma laia kogemuse, mitmekülgse pädevuse ja nõustamise kaudu.

Dmitri:

See tuumikrühma idee arenes KPMG kolleegide seas loomulikult, sest üha enam ärisuundi puutus kasvuettevõtete sektoriga kokku. Seepärast liitusime ka äriinglite võrgustiku EstBANi ning EstVCAga. Nii võttis meie tegevus uue ja konkreetsema vormi ärisuunana KPMG New Ventures. New Venturesi valdkonna roll KPMGs on kaasata ja kombineerida nii-öelda traditsiooniliste ärivaldkondade teadmisi-kogemusi idusektori paindlikkuse ja kasvufilosoofiaga. Ühelt poolt saame idusektori riskialdist mentaliteeti viia korporatiivmaailma ja teisalt pakkuda iduettevõtetele korporatiivsektori toel kiiremaid arenemisvõimalusi.

Karin Kaup Advokaadibüroo KPMG Law juhtivpartner ja vandeadvokaat

Mujal maailmas pole koostöö idusektori ja väljakujunenud ärimudeliga ettevõtete vahel midagi uut. Sünergiat ja lisandväärtust on niimoodi loodud juba aastaid, heaks näiteks on siin suur- ja kasvuettevõtete koostööna uue teenuse või toote turule toonud hargettevõtted ehk spin-off’id. EstVCAga liitusimegi selleks, et leida võimalusi, kuidas luua sildu, millest võidaksid mõlemad osapooled. Mida on tulusa ärimudeli ja pika ajalooga ettevõtetel võita koostööst idusektoriga?

Kadri: Peamiselt on nad saanud inspiratsiooni ja avastanud uusi võimalusi, aga kohanud kindlasti ka proovikive, sest traditsiooniliste ettevõtete jaoks on kiirelt kasvavad tehnoloogiaettevõtted ju mõnes mõttes konkurendid. Selle asemel aga, et tunda pidevalt kasvavat konkurentsisurvet, on suurettevõtetel ja ettevõtjatel võimalik protsessis osaleda investori või koostööpartnerina. Tegelikult on juba praegu hägustumas piirid n-ö uue ja vana majanduse vahel. Kõik ettevõtted on mõnes mõttes tehnoloogiaettevõtted ning seetõttu ongi väljakujunenud ärimudeliga ettevõtetel tugev motivatsioon arendada innovatsiooni, ja miks mitte teha seda iduettevõtete toel. Koostöös nendega on seda lihtsam teha. Seevastu idude jaoks on koostöö suurettevõtetega ülimalt atraktiivne n-ö targa raha tõttu. See tähendab, et investor ei panusta ainult rahalist kapitali, vaid jagab ka oma teadmisi, kogemusi ja võrgustikku, mille toel idu saab oma ärimudelit ja toodet arendada, finantsprognoose teha või meeskonda õigeid inimesi leida.

69

| Maailm täis võimalusi – uued ärimudelid |