KPMG Eesti juhtimisajakiri FOORUM 2021/2022

Page 71

Dmitri:

Oluline on mõista, mille alusel me eristame väljakujunenud ettevõtet idust. Esimese all peame silmas pikka aega tegutsenud organisatsiooni, kes lähtub oma väljakujunenud ärimudelist, et teenida ja kasvatada omanike tulu. Põhimureks on tal sageli järjest ebastabiilsem ja muutlikum turg, kus on keeruline vanaviisi jätkata pikemas perspektiivis. Eesti ettevõtlusmaastikul on nende probleem ka liialt vähene investeerimine teadus-arendustegevusse. Viimaste andmete järgi investeeritakse 1,6% aastasest SKTst arendustegevusse, kuigi Eesti konkurentsivõime kava kohaselt oli eesmärk jõuda 2020. aastaks 3%ni. Me jääme siin kõvasti alla isegi ELi keskmisele (2,2%), rääkimata näiteks Soomest (2,8%). Lisaks vaatame erakapitali: investeeringute osakaal Eestis on 0,86%, samas kui Soomes on see 1,83% ning ELi keskmine 1,46%. Aktiivsem pikaajaline investeerimine on toimunud küll meie IT-sektoris, mille tulemusel näeme nüüd ka ükssarvikuid.

Näiteid idusektorisse investeerinud Eesti ettevõtetest: Sunly, Harju Elekter, Kaamos grupp, Wellman, Up Invest, Telia, Silberauto

Paljudes väljakujunenud ettevõtetes on ikka see mõtteviis, et milleks parandada midagi, mis töötab. Kuid see võib olla väga riskantne lähenemine. Võtame näiteks Kodaki, kellel oli kunagi 140 000 töötajat, kuid kes andis 2012. aastal sisse pankrotiavalduse, samal ajal kui Facebook ostis miljardi dollari eest 13 töötajaga Instagrami. Rahulolu ja mugavustsoon on ohtlikud. Selles mõttes on koroonapandeemial olnud positiivne mõju, sest see on mõnegi ettevõtte mugavustsoonist välja raputanud. Idu aga alles otsib või töötab välja uut ärimudelit ning tema põhieesmärgiks on kiire kasv. Nii on ta paindlikum ja innovaatilisem ning horisontaalne struktuur lubab muutlikus keskkonnas kiirelt kohaneda ja ärisuunda muuta. Idu riskitaluvus on võrreldes traditsioonilise ettevõttega palju kõrgem. Idusektor saab seega aidata traditsioonilistel ettevõtetel leida kuluefektiivseid võimalusi uute toodete-teenuste-protsesside arendamiseks, täiendamiseks ja lisandväärtuse pakkumiseks. Samuti saab traditsiooniline ettevõte tänu koostööle idusektoriga laiendada oma meeskonda või intellektuaalset omandit.

Kadri:

Iduettevõte mõtleb ka kohe toote või teenuse loomisel globaalselt. Idee peab olema ülemaailmse kasvupotentsiaaliga, muidu on arenguvõimalused piiratud. Ka idusektoris tegi koroona oma töö: mõni pidi tegema ärimudelis kannapöörde, teine võitis olukorrast palju, kolmas pidi äri üldse seisma panema… Kasvuettevõte on oma olemuselt hästi paindlik ja kohanemisvõimeline, nii et koos targa rahaga on kindlasti olemas hea valmisolek ka teadus- ja arendustegevusse panustamiseks.

| Maailm täis võimalusi – uued ärimudelid |

70