KPMG Eesti juhtimisajakiri FOORUM 2021/2022

Page 73

Millest alustada, kui juhtkond või omanikering on huvitatud idusektorisse investeerimisest?

Kadri:

Seda tasuks teha struktureeritult. Eestis näeme veel, et peamiselt on aktiivsed suurettevõtete juhid ja omanikud, kes investeerivad isiklikku raha äriinglitena, aga ka korporatiivsektori investeeringud kasvavad hoogsalt. Välismaal on silmapaistev trend nii korporatiivsete idufondide loomine kui ka korporatsioonide osalemine era- ja riskikapitalifondides investorina. Keda siis Eestis jälgida? Näiteks kiirendeid, kus mentorite toel kasvatatakse idu idee konkreetse äripotentsiaaliga toote-teenuseni. Teine seltskond on EstBan ehk äriinglid, kes teevad sündikaadina koostööd Soome äriinglitega. Nemad analüüsivad igakuiselt idusektori esmatasandit, kus liiguvad väiksemad summad. Järgmine tasand ongi juba riskikapitalifondid, keda EstVCA enda alla koondab ja kes tegelevad investeerimisega põhitööna. Nende puhul on ettevõttel või erainvestoril võimalik investeerida raha mitmekesise portfelliga ja professionaalide juhitud fondi. Ka on võimalik koostöö fondidega näiteks kaasinvestorina. Kindlasti on hea osaleda suurematel konverentsidel, milleks Eestis on sTARTUp Day ja Latitude59, ning tutvuda valdkonna organisatsioonidega, näiteks Asutajate Seltsiga. See hõlmab idusektoris tegutsevaid asutajaid, kes teevad koostööd, et jagada kogemusi, teha Eestist parim koht iduettevõtte asutamiseks ning anda ühiselt hoogu uute ideede kasvatamiseks ja toetamiseks. Kui on huvi investeerida lähtuvalt ettevõtte enda konkreetsest valdkonnast, siis on kõige parem liituda valdkonnapõhiste programmidega, nagu näiteks Health Founders või Cleantech ForEST jt. Mitmed Eesti traditsioonilised ettevõtted on juba heaks eeskujuks, mis puudutab aktiivset koostööd idusektoriga, näiteks Eesti Energia, Sunly, Harju Elekter, Silberauto ning paljud telekomi- ja pangandussektori ettevõtted. Väga oluline on see, et ettevõttes oleks kindel inimene, kelle käe all tekib läbimõeldud ja strateegiline vaade, mis mahus ja mil moel investeeritakse. See tagab mõõdetava tulemuse juhtkonna jaoks ning loob selguse, mil moel investeerida.

Karin:

Mõistlik on ilmselt teha eraldi äriplaan koos kindla eelarvega ja vastutavate töötajatega – nii luuakse ka eeldused õigustatud ootuste täitumiseks. Mida kujutab endast hargettevõte ehk spin-off kui koostöövorm?

Dmitri: Kui väljakujunenud ärimudeliga ettevõttel

on mingi probleem, siis on kaks võimalust: lahendada see majasiseselt ise või osta lahendus sisse. Enamasti lähtutakse eeldusest, et mõnda teenust ja lahendust on odavam sisse osta, kui hakata seda kogemust otsima.ise leiutama, ja sageli pole ka sellist pädevust või

72