KPMG Eesti juhtimisajakiri FOORUM 2021/2022

Page 76

Rohestrateegiata

ettevõte j ä äb konkurentsis kaotajaks 75

| Maailm täis võimalusi – uued ärimudelid |