KPMG Eesti juhtimisajakiri FOORUM 2021/2022

Page 77

„Ettevõtetel, kel puudub kliimaneutraalsuse strateegia, on lähiaastatel järjest keerulisem püsida konkurentsis, samas kui Euroopa Liidu ambitsioonikad keskkonnaeesmärgid loovad üha uusi võimalusi edulugudeks energiasektoris. USA taasühinemine Pariisi kliimaleppega tähendab omakorda seda, et kliimaneutraalsuse eesmärkidel põhinev konkurents pole pelgalt kohalik või regionaalne, vaid globaalne trend,“ toob välja KPMG energiavaldkonna juht Sten Aan.

| Maailm täis võimalusi – uued ärimudelid |

Sten Aan KPMG Balticsi energiavaldkonna juht

76