KPMG Eesti juhtimisajakiri FOORUM 2021/2022

Page 45

IBM Security hinnangul võtab keskmise andmelekke avastamine ning ohjeldamine aega 280 päeva. Kahjuks on see veel hea stsenaarium, sest uuringust selgub trend, et ettevõtetes, mis panustavad vähem küberturvalisusele, võib andmelekke kontrolli alla saamine veel oluliselt kauemgi võtta. Lisaks on küberrünnakutes oluliselt haavatavamad energia-, tervishoiu- ja jaekaubanduse sektor. Sarnast kasvavat trendi on KPMG viimastel aastatel märganud ka Eestis ning Skandinaavias, kus IT-le mitte orienteeritud valdkondades on küberturvalisuses pahatihti väga oluline mahajäämus.

Sellist mahajäämust ei saa paraku praegusajal keegi endale lubada, kuna enamik rünnakuid on rahaliselt motiveeritud. Lunavaraga ründajatele on ettevõtte tootmisseadmed, intellektuaalne omand või näiteks meditsiiniseadmed sama tulus sihtmärk kui mõne veebikeskkonna halvamine või andmevara krüpteerimine. Sealjuures on energia- ja tervishoiusektori vastu tõusev ja kõrgendatud huvi ka riiklikult sponsoreeritud ründajatel. Näitena saab välja tuua USA Universal Health Services’i (suurima USA haiglaketi) vastu suunatud lunavararünnakud ning sarnaseid

| Kes digitaliseerimisega hiljaks jääb, see ärist ilma jääb |

44