KPMG Eesti juhtimisajakiri FOORUM 2021/2022

Page 64

Kui kolmandatest riikidest imporditavat kaupa müüakse ainult platvormi vahendusel, siis ei pruugi kauba müüjal eraldi IOSSi registreeringut vaja olla, kui ta saab kasutada platvormi IOSSi numbrit.

Sammud IOSSi erikorrale üleminekuks

63

Esita avaldus erikorra rakendamiseks, kui soovid müüa kaupa ilma, et ostjal kaasneks lisakulud.

Vaata üle toodete maksumus. Kuni 150-eurose piirmäära sisse ei kuulu importimisel tasumisele kuuluv käibemaks, samuti transpordija kindlustuse kulud, kui need on arvel eraldi välja toodud.

Vaata, kas sinu veebipoes või muudes müügikanalites kuvatavad müügihinnad arvestavad maksumäärade erinevusi liikmesriikides.

Kontrolli, kas mõnes riigis võib toodetele rakenduda standardmäärast madalam käibemaksumäär (nt raamatute, toidukauba, lasteriiete puhul).

Veendu, et tegemist ei ole aktsiisitoodetega.

IOSSi erikorda ei saa rakendada kauba müügil teisele ettevõtjale (B2B), st kliendile, kes esitab oma käibemaksunumbri teises liikmesriigis. Sellise kauba import tuleb vormistada tavakorras ja üldjuhul tasuda impordikäibemaks riigis, kuhu kaup imporditakse enne, kui toll lubab kauba vabasse ringlusse. Samuti ei saa seda erikorda kasutada kauba importimisel, mille maksumus ületab 150 eurot (siis vormistatakse kauba import nagu B2B-tehingute puhul, ning aktsiisikauba müümisel (nt alkohol, tubakatooted). Mõlema erikorra rakendamine on lihtsam ettevõtjale, kelle tarneahel on sarnase ülesehitusega sõltumata kasutatavatest müügikanalitest. Kui kaupa müüakse eri platvormidel, siis on oluline aru saada, milliseid võimalusi üks või teine pakub ja millised on erisustega kaasnevad riskid. Kui kaup toimetatakse ELi, kuid ei müüja ega platvorm ei tasu impordikäibemaksu (nt DDU – delivery duty unpaid), on selle tasumise kohustus ostjal. Selline lisatasu kauba kättesaamisel võib olla talle ebameeldiv üllatus. Nii et olge uute müügiahelate ülesehitamisel ja müügikanalite kasutamisel tähelepanelik.

| Kes digitaliseerimisega hiljaks jääb, see ärist ilma jääb |